วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รางวัลเหรียญทองการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ


รางวัลเหรียญทองการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดย เด็กหญิงจิรพร พรหมอารักษ์ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลระดับภาคกลาง ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2553

ค่ายภาษาอังกฤษ Lost&Found


โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีนำครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและจริยธรรมสำหรับเด็กประถมขึ้นโดยสมาคมคริสตจักรความหวัง ณ เลคพ้อยท์ สปอตคลับ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2552 เพื่อพัฒนาเด็กทั้งในด้านคุณภาพ จริยธรรม ทักษะความรู้ และการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมคริสตจักรความหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกฝนทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และพัฒนาจริยธรรม มนุษย์สัมพันธ์ ส่งเสริมนิสัยกล้าแสดงออกในทางที่ดีของเด็ก